Інформація щодо режиму роботи Навчально-методичного відділу

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Наказ про підготовку до 2023/2024 навчального року

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Наказ про підготовку до 2022/2023 навчального року

 2. Друга редакція Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (від 11 квітня 2022 р.)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Інформація про запровадження нових зразків організаційної документації ЕК. Додаток 1. Розпорядження. Додаток 2. Склад ЕК. Додаток 3. Протокол засідання ЕК захисту випускної кваліфікаційної роботи. Додаток 4. Протокол засідання ЕК іспит. Додаток 5. Протокол засідання ЕК про присвоєння кваліфікації

 2. Наказ в.о. ректора "Про допуск до проходження повторної атестації здобувачів вищої освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році" від 01.04.2021 року №205-32, Додаток: Договір на повторну атестацію

 3. Ропорядження в.о. ректора "Про затвердження графіка навчального процесу за програмами першого і другого рівнів вищої освіти на 2021/2022 н.р." від 21.04.2021 року за №26

 4. Наказ ректора "Про затвердження форми та технічні описи документів про вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка" від 12.03.2021 за № 151-32

 5. Лист деканам факультетів/директорам інститутів щодо правильного оформлення пакету документів про призначення користувачів для роботи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

 6. Наказ про "Про підготовку до 2021/2022 навчального року" від 30.12.2020 року за №862-32

 7. Наказ "Про особливості організації освітнього процесу у 2 семестрі 2020/2021 навчального року" від 29.12.2020 року за № 855-32

 8. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, диретору УФМЛ, завідувачу підготовчого відділення щодо підготовки інформації про роботу структурних підрозділів у 2019/2020 н.р. для щорічного ЗВІТУ РЕКТОРА.   Додаток 1: електронна форма EXCEL для заповнення інформації структурними підрозділами

 9. ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 10. Наказ про "Про особливості організації освітнього процесу у 1 семестрі 2020/2021 навчального року" від 27.08.2020 року за №553-32

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Концепція впровадження дистанційного навчання в освітній процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 2. Положення про Науково-методичний центр організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 3. Положення про ради роботодавців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 4. Положення про опитування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 5. Тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації з використанням технологій дистанційного навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка затверджено наказом Ректора від 21.05.20 за №328-32

 6. Концепція вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка затверджена Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 02.03.20 (Протокол №8)

 7. Наказ про "Про підготовку до 2020/2021 навчального року" від 17.01.2020 року за №27-32

 8. Розпорядження Ректора "Про проведення моніторингу підсумкової атестації та зимової екзаменаційної сесії 2019/2020 н.р." від 04.12.2019 № 117. ДОДАТКИ: Дод.1. Розпорядження Ректора "Про створення консультативного телефону "Зимова екзаменаційна сесія 2019/2020 навчального року" від 04.12.2019 № 116. Дод.2. Список співробітників НМЦОНП уповноважених на здійснення моніторингу зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019/2020 навчального року та підсумкової атестації у грудні 2019 року. Дод.3. Повноваження співробітників НМЦОНП, уповноважених на здійснення моніторингу

 9. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, диретору УФМЛ, завідувачу підготовчого відділення від 21.10.2019 року №056/929 щодо підготовки інформації про роботу структурних підрозділів у 2018/2019 н.р. для щорічного ЗВІТУ РЕКТОРА  Додаток 1: електронна форма EXCEL для заповнення інформації структурними підрозділами

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 1. Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Макет) затверджене Наказом ректора від 08 липня 2019 за №603-32.

 2. Розпорядження Ректора "Про затвердження графіка навчального процесу на 2019/2020 навчальний рік" від 01.04.2019 р. за №33.

 3. Наказ ректора "Про внесення змін до наказу від 11.08.2017 за №729-32 в частині затвердження форми опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми" від 05.07.2019 року за №595-32.

 4. Наказ ректора "Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм" від 08.07.2019 року за №601-32.

 5. Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін.

 6. Наказ ректора "Про підготовку до 2019/2020 навчального року" від 23.01.2019 року за №76-32.

 7. Наказ ректора "Про склад Науково-методичної ради  Київського національного університету імені Тараса Шевченка" від 26.12.2018 року за №1194-32.

 8. Пам'ятка щодо порядку замовлення дублікату диплома та додатка до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 9. Положення про Науково-методичну раду Київського національного університету імені Тараса Шевченка введене в дію Наказом ректора від 14 листопада 2018 року за №1037-32.

 10. Акредитація освітніх програм (за матеріалами проекту QUAERE). Методичний посібник

 11. Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE : монографія / В. Бугров, А. Гожик, М. Мазуркевич та ін. ; за заг. ред. Л. Губерського)

 12. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів від 29.10.2018 року за №056/925 щодо переліку освітніх програм та розподіл ліцензованих обсягів, а також конкурсних пропозицій за ними для формування Правил прийому на 2019 рік. Додаток: Форми 1, 2, 3, 4, 5.

 13. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, диретору УФМЛ, завідувачу підготовчого відділення від 29.10.2018 року №056/923 щодо підготовки інформації про роботу структурних підрозділів у 2017/2018 н.р. для щорічного ЗВІТУ РЕКТОРА.   Додаток 1: електронна форма EXCEL для заповнення інформації структурними підрозділами

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ введене в дію Наказом Ректора від 31 серпня 2018 року за №716-32. Додатки: 1. Положення. 2. Наказ

 2. Наказ ректора від 10.05.2018 року за №429-32 "Щодо проходження здобувачами вищої освіти повторної атестації у 2018 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка"

 3. Розпорядження Ректора  "Про затвердження графіка навчального процесу на 2018-2019 навчальний рік" № 28 від 25.04.2018

 4. Змінена форма для Звіту про рух студентів

 5. Наказ ректора від 05.03.2018 року за №158-32 "Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду і затвердження освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм".

 6. Лист заступникам деканів факультетів / заступникам директорів інститутів з навчальної роботи, головам науково-методичний (навчально-методичних) комісій факультетів/інститутів від 19.02.2018 року за №056/116 "Щодо підготовки описів освітніх програм до затвердження".

 7. Тимчасове положення про Сектор моніторингу якості освіти

 8. Наказ ректора "Про підготовку до 2018/2019 навчального року" від 29.12.2017 року за №1206-32.

 9. Наказ Ректора "На часткову зміну наказу від 11.08.2017р. за №729-32" від 31.10.2017р. за №-1002-32

 10. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, диретору УФМЛ, завідувачу підготовчого відділення від 27.10.2017 року №056/748 щодо підготовки інформації про роботу структурних підрозділів у 2016/2017 н.р. для щорічного ЗВІТУ РЕКТОРА.   Додаток 1: електронна форма EXEL для заповнення інформації структурними підрозділами

 11. Лист деканам факультетів, директорам інститутів "Щодо формування конкурсних пропозицій обсягів прийому у 2018 році" від 20.10.2017 р. за №056/730 з додатками.

 12. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів від 20.09.2017 №056/628 "Про підготовку інформації до звіту за формою 2-3НК та квартального звіту про рух студентів"

     Додаток 1: таблиці для заповнення звіту 2-3НК;

     Додаток 2: оновлені форми Звіт про рух студентів

 1. Розпорядження Ректора "Про затвердження графіка навчального процесу на 2017/2018 навчальний рік" від 20.03.2017 р. за №42

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Наказ ректора від 11.08.2017 р. за №729-32 "Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-педагогічного працівника". ДОДАТКИ 1-7:

     Додаток 1: форма опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми;

     Додаток 2: інструкція по заповненню опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми;

     Додаток 3: структура інформаційного пакету;

     Додаток 4: основні засади функціонування інформаційного пакету;

     Додаток 5: форма опису робочої навчальної програми дисципліни;

     Додаток 6: інструкція по заповненню робочої навчальної програми дисципліни;

     Додаток 7: форма надання інформації про кваліфікацію, наукові досягнення і досвід роботи науково-педагогічних працівників.

 1. Лист деканам факультетів, директорам інститутів  від 24.01.2017 року №056/22 щодо подання інформації щодо іменних (урядових) стипендій.

 2. Лист деканам факультетів, директорам інститутів  від 30.12.2016 року №056/912 щодо формування конкурсних пропозицій щодо обсягу прийому та випуску фахівців у 2017 році.

 3. Наказ1011-32 від 30 грудня 2016 року  "Про підготовку до 2017/2018 навчального року"

 4. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, диретору УФМЛ, завідувачу підготовчого відділення, завідувачу підготовчого відділення для іноземних громадян від 24.10.2016 року №056/729 щодо підготовки інформації про роботу структурних підрозділів у 2015/2016 н.р. для щорічного ЗВІТУ РЕКТОРА. Додаток: Таблиці для заповнення.

 5. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів від 16.09.2016 №056/635 "Про підготовку інформації до звіту за формою 2-3 нк ("Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року")"

 6.  Додатки 1-5: Таблиці для заповнення

 7. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів від 16.09.2016 № 056/634 "Про уточнення даних про контингент студентів станом на початок 2016/2017 навчального року" Додатки 1-8: Інформація про контингент

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА 2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 1. Зразки наказів "Про створення Атестаційної комісії для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року".

 2. Наказ Ректора від 12.07.2016 року за №603-22 "Про затвердження Порядку проведення в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року". Додатки: Додаток1 - ПОРЯДОК проведення в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року; Додаток 2 - Освітня декларація; Додаток 3 - Перелік акредитованих напрямів та спеціальностей із зазначенням строку дії відповідного сертифіката про акредитацію за якими Київський національний університет імені Тараса Шевченка буде проводити процедуру атестації.

 3. Розпорядження ректора від 15.06.2016 р. за №74 "Про планування навчального навантаження на 2016/2017 н.р."

 4. Лист щодо питання затвердження іменних стипендій студентам Університету на І семестр 2016/2017 н.р. за результатами літньої сесії 2015/2016 н.р.

 5. Порядок формування навчального навантаження у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на /2016/2017 навчальний рік.

 6. Розпорядження ректора від 02.06.2016 р. за №65 "Про затвердження графіка навчального процесу на 2016/2017 н.р."

 7. Розпорядження від 19.04.2016 р. за №47 "Про запровадження зразка протоколів екзаменаційних комісій". Додатки (зразки протоколів): ЕК 1 - іспит; ЕК 2 - захист; ЕК 3 - присвоєння кваліфікації.

 8. Наказ ректора від 20.04.2016 р. за №373-32 "Щодо проходження здобувачами вищої освіти повторної атестації у 2016 році". Додаток: Договір про надання освітньої послуги

 9. Презентація "Зміни структури освітніх програм (вільний вибір студента і забезпечення якості підготовки)"

 10. ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ "ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТАМИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН" (схвалено рішенням Науково-методичної ради Університету від 01.03.2016 р.).

 11. Розпорядження ректора від 09.03.2016 р. №29 "Про вибір студентами, які вступили на навчання у 2015 році, навчальних дисциплін на 2016/2017 н.р.".

 12. Наказ ректора від 09.03.2016 р. №225-32 "Про внесення змін до Наказу ректора №830-32 від 19.11.2015 р. "Про підготовкою до 2016/2017 навчального року".

 13. Лист деканам факультетів/директорам інститутів/директорам коледжів від 12.03.2016 р. №056/231 "Щодо перевірки даних студентів випускних курсів".

 14. Лист  заступникам деканів/директорам інститутів з навчальної роботи від 12.03.2016 р. №056/230 "Про деякі особливості внесення наказів по руху студентів до ЄДЕБО".

 15. Інструкція з реєстрації студентів в системі автоматизації навчального процесу Київського Національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення вільного вибору навчальних дисциплін.

 16. Наказ від 18.02.2016 р. №128-32 "Про затвердження академічної довідки". Додаток: зразок академічної довідки.

 17. Лист заступникам деканів факультетів, директорів інститутів від 19.02.2016 р. №056/69 щодо планування у навчальних планах такої форми семестрового та підсумкового контролю, як проміжний контроль.

 18. Лист деканам факультетів, директорам інститутів від 28.01.2016 року №056/50 "Щодо формування наказів про відрахування студентів за результатами зимової сесії у І семестрі 2015/2016 н.р. та про поновлення/переведення студентів у ІІ семестрі 2015/2016 н.р."

 19. Лист деканам факультетів, директорам інститутів від 14 січня 2016 року №056/05 та лист директорам коледжів та ліцею від 14 січня 2016 року №056/06 "Про подання звітів про результати зимової екзаменаційної сесії 2015/2016 н.р. та про порядок ліквідації академзаборгованості".

 20. Лист деканам факультетів, директорам інститутів від 18.01.2016 року №056/15 щодо затвердження іменних стипендій студентам університету за результатами зимової сесії на ІІ семестр 2015/2016 навчального року

 21. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, диретору УФМЛ від 06.01.2016 року №056/002 щодо започаткування соціологічних опитувань студентів як інструмента забезпечення якості освітнього процесу. Додаток: Анкета

 22. Розпорядження ректора від 29.12.2015 року №109 "Про моніторинг зимової екзаменаційної сесії"

 23. Наказ № 830-32 від 19 листопада 2015 року  "Про підготовку до 2016/2017 навчального року" (ст.1, ст.2, ст.3, ст.4)

 24. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, диретору УФМЛ, завідувачу підготовчого відділення від 26.10.2015 року №056/831 щодо підготовки інформації про роботу структурних підрозділів у 2014/2015 н.р. для щорічного ЗВІТУ РЕКТОРА. Додаток 1: електронна форма EXEL для заповнення інформації.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Лист деканам факультетів, директорам інститутів від 03.07.2015 року №056/485 "Щодо формування наказів про ВИПУСК". Додаток 1: Додаток до наказу про випуск; Додаток 2: Форми наказів про випуск.

 2. Розпорядження ректора від 30.06.2015 року №71 "Про затвердження графіка навчального процесу на 2015-2016 н.р."

 3. Інформація щодо заповнення заявок на отримання номерів дипломів у ЄДБО та друку диплому і додатку до диплому через систему "Тритон".

 4. Лист деканам факультетів, директорам інститутів та коледжів від 24.06.2015 року №056/427 "Щодо подання звітів про рух студентів за 2 квартал 2015 року, наказів про випуск та закінчення ТПКН, перевідних розпоряджень на 2015/2016 навчальний рік". З додатками:

           додаток 1: зразок наказу про закінчення ТПКН;

           додаток 2: зразок наказу про випуск іноземних студентів;

           додаток 3: зразок додатку до перевідного розпорядження.

 1. Розпорядження від 09.06.2015 р. №62 "Щодо створення робочих груп для розробки примірних навчальних програм".

 2. Лист деканам факультетів/директорам інститутів від 25.05.2015 р. №056/348 "Про подання звітів про результати літньої екзаменаційної сесії 2014/2015 н.р. та про порядок ліквідації академзаборгованостей".

 3. Лист директорам коледжів та ліцею від 25.05.2015 р. №056/350 "Про подання звітів про результати літньої екзаменаційної сесії, звітів успішності учнів 2014/2015 н.р. та про порядок ліквідації академзаборгованості".

 4. ОНОВЛЕНО!Лист деканам факультетів, директорам інститутів від 25 травня 2015 року № 056/346 " Про допуск до проходження атестації здобувачів вищої освіти у  Екзаменаційних комісіях факультетів та інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2 семестрі 2014/2015 навчального року".

 5. Наказ ректора від 15.05.2015 р. "Про затвердження тимчасових норм часу для планування та обліку навчальної роботи".

 6. Положення "Про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка".

 7. Розпорядження ректора від 13.05.2015 р. №48 "Про порядок виготовлення дипломів (молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра) та додатка до  диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)".

 8. Наказ від 13.05.2015 р. №289-32 "Про результати навчання осіб, переведених з вищих навчальних закладів Донецької та Луганської областей"

 9. Лист деканам факультетів, директорам інститутів та коледжів від 24 березня 2015 року № 056/123 "Щодо квартальних звітів по руху студентів за І квартал 2015 року".

 10. Лист МОН від 13.03.2015 року №1/9-126 "Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році".

 11. Лист заступникам деканів факультетів, директорів інститутів від 03.03.2015 р. №056/056 щодо додаткових рекомендацій для укладання навчальних планів.

 12. Наказ ректора від 25.02.2015 року № 46-32 "Про присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації випускникам Київського національного університету імені Тараса Шевченка".

 13. Лист деканам факультетів, інститутів, коледжів від 17.02.2015 р. № 056/30 "Щодо порядку переведення/поновлення студентів з ВНЗ АР Крим та міста Севастополя до Київського національного університету імені Тарса Шевченка у 2 семестрі 2014/2015 н. р." Додаток 1. Додаток 2.

 14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2015 року №47 "Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік".

 15. Лист деканам факультетів, директорам інститутів та коледжів від 05.02.2015 р. № 056/26.

 16. Наказ № 13-32 від 21 січня 2015 року  "Про підготовку до 2015/2016 навчального року".

 17. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, коледжів від 15.01.2015 р.№ 056/07 "Про створення стипендіальних комісій факультетів, інститутів, коледжів".

 18. ПІДГОТОВКА НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ. Наказ ректора від 30.12.2014 № 1094-32 "Про підготовку навчальних планів підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавра і магістра у 2015 році". Додаток 1. Зразок навчального плану за денною формою навчання (ОНОВЛЕНО!). Додаток 2. Зразок навчального плану за заочною формою навчання (ОНОВЛЕНО!). Додаток 3. Рекомендації щодо формування навчальних планів підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавра і магістра. Додаткова інформація - elena_104@ukr.net

 19. Розпорядження проректора з науково-педагогічної роботи В. А. Бугрова від 18 грудня 2014 р. № 113 "Щодо порядку переведення або поновлення студентів з ВНЗ Донецької і Луганської областей до КНУ імені Тараса Шевченка у 2014/15 н.р."  Зразок заяви

 20. Лист деканам факультетів, директорам інститутів від 08.12.2014 р. №056/891 "Про подання звітів про результати зимової екзаменаційної сесії 2014/2015 н.р. та про порядок ліквідації академзаборгованостей".

 21. Лист директорам  коледжів та ліцею від 08.12.2014 р. № 056/892 "Про подання звітів про результати зимової екзаменаційної сесії, звітів успішності учнів у 2014/2015 н.р. та про порядок ліквідації академзаборгованостей". Додаток 1. Додаток 2.

 22. Ухвала Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Про внесення змін до нормативних документів Університету з питань організації навчального процесу відповідно до Закону України "Про вищу освіту"" від 3 листопада 2014 року.

 23. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка від 3 листопада 2014 року.

 24. Порядок затвердження паспорту освітньої програми і запровадження спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями "молодший бакалавр", "бакалавр", "магістр" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка від 3 листопада 2014 року.

 25. Положення про диплом з відзнакою Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 3 листопада 2014 року.

 26. Розпорядження ректора від 04.11.2014 № 95 "Про створення робочої групи із розробки методичних рекомендацій щодо формування освітньо-професійних і освітньо-наукової програм у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.  Додатoк до розпорядження.

 27. Концепція освітньої діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період до 2019 року

 28. Лист Міністерства освіти та науки від 31.10.2014 р. №141/10-3484 "Щодо відміни надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню для вищих навчальних закладів грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України"

 29. Розпорядження проректора з науково-педагогічної роботи Бугрова В.А.  від 27.10.2014 року № 91 "Про додаткове зарахування вступників з АР Крим та міста Севастополя". Додатки: Зведені дані по вступникам з Криму у 2014 році (по ЄДЕБО). Зміни до розпорядження від 27.10.14р. № 91

 30. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, директору УФМЛ, завідувачу підготовчого відділення від 29.09.2014 року №056/681 щодо підготовки щорічного звіту Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка на конференції трудового колективу у 2014 році.

   Додатки : Таблиці для заповнення 1.1 - 5.3 (заповнюється факультетами, інститутами, коледжами, УФМЛ, підготовчим відділенням);

  Додатки : Таблиці для заповнення  1, 2 (заповнюється Відділом міжнародного співробітництва)

   

 31. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів від 15.09.2014 №056/619 "Про підготовку інформації до звіту за формою 2-3 нк ("Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року")"

   Додатки 1-5: Таблиці для заповнення

   

 32. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів від 10.09.2014 № 056/601 "Щодо студентів з вищих навчальних закладів Луганської та Донецької областей, які тимчасово допущені до навчання у І семестрі 2014/15 н.р." Додатки: Зразок заяви. Зразки наказів.

 33. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів від 08.09.2014 № 056/595 "Про уточнення даних про контингент студентів станом на початок 2014/2015 навчального року" Додатки 1-6: Інформація про контингент

 34. Розпорядження ректора від 02.09.2014 року № 67 "Щодо тимчасового допуску до занять у 2014/15 навчальному році осіб, які навчаються у ВНЗ Донецької і Луганської областей України". Сторінка 1, сторінка 2

 35. Лист деканам,  директорам інститутів від 28.08.2014 № 056/582 "Про переведення студентів з вищих навчальних закладів АР Крим та міста Севастополя"

         

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 1. Лист деканам факультетів та директорам інститутів від 02.06.2014 року № 056/309 "Про подання звітів про результати літньої екзаменаційної сесії 2013/2014 н.р. та про порядок ліквідації академзаборгованості"

 2. Лист директорам коледжів та ліцею від 02.06.2014 року № 056/310 "Про подання звітів про результати літньої екзаменаційної сесії, звітів успішності учнів 2013/2014 н.р. та про порядок ліквідації академзаборгованості". Додатки: Додаток 1 "Відомості про результати екзаменаційної сесії для коледжів". Додаток 2 "Відомості успішності учнів для ліцея"

 3. Анкета користувача ЄДЕБО (квітень 2014)

 4. Графік роботи Атестаційної комісії Університету у 2013/2014 навчальному році.

 5. Графік роботи об’єднаної Атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників факультетів, інститутів, Науково-методичного центру організації навчального процесу, інших структурних підрозділів університету у 2013/2014 навчальному році

 6. Нові редакції Положення про атестацію педагогічних працівників  та Наказу про склад атестаційних комісійкомісій №137-32 від 25.02.2014

 7. Лист деканам факультетів, директорам інститутів від 24.02.2014 №056/058 "Про складання академічної заборгованості за результатами зимової екзаменаційної сесії 2013/2014 н.р."

 8. Пам'ятка щодо порядку підготовки до атестації педагогічних працівників

 9. Наказ ректора від 25.11.2013р. №1108-32 "Про проведення атестації педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка"  Сторінка 1 та Сторінка 2

 10. Наказ ректора від 25.11.2013р. №1107-32 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка" з додатками.  

 11. Розпорядження проректора від 10.02.2014 за №14 "Про заповнення бази даних інформаційних пакетів" з додатками: Додаток 1 (Інструкція по заповненню полів інформаційного пакету Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Додаток 2 (Форма підтвердження відповідності інформаційного пакету); Додаток 3 (Приклад заповнення навчальної дисципліни); Додаток 4 (Класифікація компетентностей для конкретного формулювання результатів навчання); Додаток 4.1 (Фахові компетентності з економіки);  Додаток 4.2 (Фахові компетентності з хімії); Додаток 5 (Класифікація "активних дієслів" для опису результатів навчання).

 12. Лист деканам факультетів, директорам інститутів від 30.01.2014 року №056/021 "Про подання інформації щодо кількості стипендіатів за результатами зимової екзаменаційної сесії 2013/2014 н.р." з додатком 1.

 13. Лист деканам факультетів, директорам інститутів від 25.12.2013 №056/518 "Про подання звітів про результати зимової екзаменаційної сесії 2013/2014 н.р. та про порядок ліквідації академзаборгованостей"

 14. Лист директорам коледжів та ліцею від 25.12.2013 №056/519 "Про подання звітів про результати зимової екзаменаційної сесії, звітів успішності учнів 2013/2014 н.р. та про порядок ліквідації академзаборгованостей". Додатки: Додаток 1 "Відомості про результати екзаменаційної сесії для коледжів", Додаток 2 ідомості успішності учнів для ліцея"

 15. Наказ ректора від 06.12.2013 р. №1153-32 "Про підготовку до 2014/2015 навчального року".

 16. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів від 12.11.2013 №056/471 "Про подання пропозицій щодо обсягів прийому та випуску в 2014 році"

 17. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів, директору УФМЛ, завідувачу підготовчого відділення від 29.10.2013 №056/442 "Про підготовку інформації до щорічного звіту Ректора" з додатками "Таблиці до звіту Ректора"

 18. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів від 09.09.2013 №056/323 "Про підготовку інформації до звіту за формою 2-3 нк ("Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року")"

 

Додатки 1-4: Таблиці для заповнення

 

 1. Лист деканам факультетів, директорам інститутів, директорам коледжів від 09.09.2013 №056/324 "Про уточнення даних про контингент студентів станом на початок 2013/2014 навчального року"

         Додатки 1-4: Інформація про контингент

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Розпорядження ректора від 18.06.2013 р. №55 "Про затвердження графіка навчального процесу на 2013/2014 н.р."

 2. Зразки форм робочих програм навчальної дисципліни та програми навчальної дисципліни.

        Зразок 1:  Робоча програма навчальної дисципліни.

        Зразок 2: Робоча програма навчальної дисципліни для економічних та юридичних дисциплін.

        Зразок 3: Робоча програма навчальної дисципліни для інших факультетів.

        Зразок 4: Програма навчальної дисципліни.

 1. Анкета даних користувача ЄДЕБО, подання від факультету / інституту

 2. Зразок перевідного розпорядження

 3. Лист деканам факультетів, директорам інститутів від 21.05.2013 №056/153 "Про подання звітів про результати літньої екзаменаційної сесії 2012/2013 н.р. та про порядок ліквідації академзаборгованостей"

 4. Розпорядження проректора з науково-педагогічної роботи Бугрова В.А. від 18.03.2013 № 25 "Про заповнення бази даних інформаційних пакетів." Додатки до розпорядження: Додаток 1-5.

 5. Наказ ректора від 21.02.2013 №165-32 "Про затвердження Інструкції про порядок поновлення і переведення студентів (слухачів, курсантів)". Додаток: "Інструкції про порядок поновлення і переведення студентів (слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка"

 6. Лист МОНМС від 24.12.12 №1/11-19816 "Щодо мовної підготовки іноземних студентів"

 7. Лист деканам факультетів, директорам інститутів від 24.12.2012 №056/456 "Про подання звітів про результати зимової екзаменаційної сесії 2012/2013 н.р. та про порядок ліквідації академзаборгованостей"

 8. Наказ ректора від 13.12.2012 р. №1023-32 "Про підготовку до 2013-2014 навчального року".

 9. Положення про диплом з відзнакою Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 10. Положення про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у Київському національному університеті  імені Тараса Шевченка від 05.11.2012 р.

 11. Розпорядження ректора від 15.05.2012 р. №31 "Про затвердження графіка навчального процесу на 2012-2013 н.р"

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА 2011/2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Лист деканам факультетів, директорам інститутів від 24.04.2012 №056/134 "Про подання звітів про результати літньої екзаменаційної сесії 2011/2012 н.р. та про порядок ліквідації академзаборгованості". Додатки: звіт про академзаборгованість.

 2. Лист деканам факультетів, директорам інститутів від 09.04.2012 №056/121 "Щодо подання інформації про зарахування науково-педагогічним працівникам фактичного виконаного ними педагогічного навантаження".

 3. Наказ ректора від 03.02.2012 р. №65-32 "Про присвоєння педагогічної кваліфікації випускникам Київського національного університету імені Тараса Шевченка".

 4. Лист деканам факультетів, директорам інститутів "Про подання звітів про результати зимової сесії 2011/2012 н.р. та про порядок ліквідації академзаборгованості".

 5. Наказ ректора від 16.01.2012 р. №12-32 "Про порядок підготовки наказів щодо проходження практики студентами університету". Додатки до наказу:

           Додаток 1:Розрахунок витрат на педагогічну практику студентів;

           Додаток 2: Розрахунок витрат на проведення практики студентів (нші види практики);

           Додаток 3: Кошторис на проведення практики студентів;

           Додаток 4: Акт виконаних робіт.

 1. Програма заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка від 28 листопада 2011 року (Затверджена Ухвалою Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 07 листопада 2011 року).

 2. Наказ ректора від 07.12.2011 р. №971-32 "Про підготовку до 2012-2013 навчального року".

 3. Розпорядження від 14.11.2011 р. №80 "Про перевірку діяльності юридичного факультету"

 4. Розпорядження ректора від 31.10.2011 №77 "Про укладання розкладів занять за денною формаю навчання на ІІ семестр 2011/2012 навчального року".

 5. Наказ ректора від 07.10.2011 р. №768-32 "Про порядок доступу до системи "СТУДЕНТ"".

            Додаток 1: "Положення про порядок доступу до автоматизованої системи "Студент".

            Додаток 2: Зразок подання про надання дозволу для роботи в АС "Студент".

 1. Наказ ректора від 21.09.2011 р. №701-32  "Про затвердження Положення про порядок підготовки і підписання наказів про рух студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, магістр та спеціаліст Київського національного університету імені Тараса Шевченка".

              Додаток 1: "Положення про порядок підготовки і підписання наказів про рух студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, магістр та спеціаліст Київського національного університету імені Тараса Шевченка".

             Додаток 2: Зразки наказів про рух студентів.

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПОПЕРЕДНІХ РОКІВ

 1. Наказ ректора від 30.06.2011 р. №499-32 "Про проведення ректорських контрольних робіт"

          Додаток 1: Звіт про виконання контрольних робіт студентами І курсу факультету/інституту

 1. Розпорядження ректора від 01.09.2010 р. №55 "Про впорядкування діловодства з організації навчального процесу на кафедрах, факультетах та інститутах".

 2. ЗРАЗОК НАКАЗУ ПРО ВИПУСК

 3. Наказ від 07.06.2011 р. №464-32 "Про порядок залучення науково-педагогічних працівників до навчального процесу на умовах погодинної оплати". Додатки: додаток 1; додаток 2.

 4. Наказ від 20.05.2011 р. №412-32 "Про затвердження графіка навчального процесу на 2011/2012 н.р."

 5. Лист від 10.05.2011 №056/117 "Про запровадження єдиної системи розрахунку результуючої оцінки з дисципліни"

 6. Порядок затвердження кластерів (варіативних блоків) та спеціалізацій  в навчальних планах підготовки фахівців за ОКР "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 7. Ухвала Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 14.03.2011 р. "Про затвердження порядку запровадження кластерів (варіативних блоків) та спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців".

 8. Наказ ректора від 20.01.2011 р. №28-32 "Про порядок підготовки наказів щодо проходження практики студентами університету у 2010/2011 навчальному році". Додаток до наказу: Зразок кошторису.

 9. Наказ ректора від 09.12.2010 р. №940-32 "Про основні засади формування штатних розписів факультетів та інститутів (науково-педагогічних працівників)".

 10. Наказ ректора від 30.11.2010 р. №905-32 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентський наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук". Додаток: Наказ МОН України від 15.11.2010 р. №1084 "Про проведення всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році".

 11. Наказ ректора від 01.12.2010 р. №909-32 "Про підготовку до 2011/2012 навчального року".

 12. Наказ ректора від 05.05.2009 р. №309-32  "Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи" із змінами і доповненнями, внесеними згідно із наказами від 01.06.2010 р. №417-32, від 09.11.2010 р. №830-32.

 13. Наказ ректора від 09.11.2010 р. №830-32 "Про внесення змін і доповнень до наказу ректора від 05.05.2009 р. №309-32 "Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи" та часткову зміну наказу №417-32 від 01.06.2010 р."

 14. Наказ ректора від 01.10.2010 р. №716-32 "Про проведення ректорських контрольних робіт з соціально-гуманітарних дисциплін".

 15. Лист від 27.05.2010 №056/160 "Щодо надання інформації факультетами/інститутами у звязку з підготовкою питання про організацію практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка для розгляду на засіданні Науково-методичної ради Університету"

 16. Наказ від 30.06. 2010 р. №499-32 "Про проведення ректорських контрольних робіт".

 17. Наказ від 21.06. 2010 р. №466-32 "Щодо запровадження, замовлення та видачі Додатка до диплома Європейського зразка".

 18. Наказ від 01.06. 2010 р. №417-32 про доповнення наказу ректора від 05.05. 2009 року №309-32 "Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи".

 19. Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома європейського зразка у вищих навчальних закладах України. 

 20. Лист МОН України від 10.06. 2010 року №1/9-409 "Щодо запровадження Додатку до диплома Європейського зразка".

 21. Документи, що стосуються порядку замовлення, видачі, обліку та зразок Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT):

  - Постанова КМУ від 02.03. 2009 р. №265 "Про внесення змін до постанови КМУ від 12.11. 1997 р. №1260";

  - Наказ МОН України від 29.04. 2010 р. №365 "Про порядок замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису";

  - Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) у вищих навчальних закладах України (розроблені робочою групою, створеною наказом МОН України від 30.04. 2010 р. №275);

  - Зразок Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT).

 22. Зразок подання про нагородження призерів Олімпіади КНУТШ для школярів.

 23. Розпорядження від 15.05. 2010 р. №34 "Про порядок виставлення балів студентам-випускникам 2010 року у додаток до диплому"

 24. Зразки форм для розрахунку навантаження кафедр у базі "Студент":

  - Персональна відомість розподілу годин для викладача

  - Відомість розподілу годин між викладачами кафедри

  - Загальний розрахунок годин кафедри

  - Зведені дані про обсяг навантаження кафедри

 25. Наказ від 06.04.2010р. №263-32 "Про підготовку навчальних планів підготовки бакалаврів та організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента"

 26. Рекомендації щодо підготовки навчальних планів підготовки фахівців за ОКР "бакалавр" (денна форма навчання) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Додатки до рекомендацій: Додаток 1; Додаток 2.

 27. Розпорядження від 02.04.2010р. №25 "Про внесення змін до графіку навчального процесу на 2009/2010 н.р."

 28. Наказ  від 25.03.2010р. №232-32 "Про підготовку до 2010-2011 навчального року"

 29. Інформаційний лист від 23.03.2010р. №055/24 "Про доповнення інформаційного листа від 09.02.2010р. №055/08 "

 30. Наказ від 22 березня 2010 року №219-32 "Про графік навчального процесу"

 31. Про часткову зміну розпорядження №96 від 24.11.2009р. "Про внесення змін до графіку навчального процесу на 2009/2010 навчальний рік".

 32. Інформаційний лист від 09.02.2010р. №055/08 "Про деякі зміни в оформленні проектів наказів і документів з навчальної роботи"

 33. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 34. Наказ  №322-32 від 8 травня 2009 р. "Про результати конкурсу Стипендіальної програми "Завтра.UA" благодійної організації "Фонд Віктора Пінчука"

 35. Розп. №38 від 5 травня 2009 р. "Про затвердження графіка навчального процесу на 2009-2010 н.р."

 36. Додатки до розп. № 38 від 5 травня 2009 р.

 37. Наказ №309-32 від 5 травня 2009 р. "Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи"

 38. Дні відкритих дверей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 39. Розп. №20 від 3 березня 2009 р. "На часткову зміну розпорядження №49 від 23 вересня 2008 р."

 40. Лист НМЦОНП "Про оформлення наказів про відрахування студентів"

 41. Розп. №16 від 25 лютого 2009 р. "Про більш ефективне впровадження в університеті автоматизованих інформаційних систем «Студент» та «Педагогічне навантаження»"

 42. Лист НМЦОНП "Про практичну підготовку студентів"

 43. Лист НМЦОНП "Про забезпечення навчального процесу аудиторним фондом"

 44. Лист НМЦОНП щодо подання інформації про академзаборгованість

 45. Лист НМЦОНП щодо економії енергоносіїв

 46. Попередні висновки щодо впливу зміни правил прийому на успішність

 47. Попередні висновки щодо впливу зміни правил прийому на успішність (додаток 1)

 48. Попередні висновки щодо впливу зміни правил прийому на успішність (додаток 2)

 49. Розп. №07 від 27 січня 2009 р. "Про затвердження складу Науково-методичної ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

 50. Розп. №06 від 27 січня 2009 р. "Про внесення змін до Положення про порядок створення та організацію роботи ДЕК"

 51. Положення про порядок поновлення та переведення студентів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 52. Розп. №49 від 23 вересня 2008 р. "Про створення ради з питань організації навчального процесу"

 53. Розп. №48 від 22 вересня 2008 р. "Про удосконалення організації навчального процесу"

 54. Розп. №44 від 27 серпня 2008 р. "Про затвердження форм екзаменаційних та залікових відомостей заочної форми навчання"

 55. Наказ №395-32 від 20 червня 2008 р. "На зміну наказу №630-32 від 24.09.07 р. На часткову зміну наказу №34-32 від 23.01.2008 р."

 56. Розп. №30 від 14 травня 2008 р. "Про затвердження графіка навчального процесу на 2008-2009 н.р."

 57. Про координацію роботи зі студ. поліклінікою

 58. Положення про НТСА

 59. Розп. №23 від 9 квітня 2008 р. "Про розробку та подання навчальних планів підготовки магістрів"

 60. Розп. №22 від 7 квітня 2008 р. "Про систему оцінювання знань студентів заочної форми навчання"

 61. Переможці Стипендіальної програми "Завтра-UA"-2008

 62. Положення про студентське самоврядування

 63. Розп. №16 від 12 березня 2008р. "Про формування інформаційно-документаційного пакету"

 64. Положення про порядок створення та організацію роботи ДЕК

 65. Розп. №15 від 11 березня 2008 р. "Про затвердження положення про порядок створення та організацію роботи ДЕК"

 66. Наказ №123-32 від 3 березня 2008 р. "Про підготовку електронних навчально-методичних матеріалів"

 67. Розп. №09 від 4 лютого 2008 р. "Про підготовку до 2008-2009 н.р."

 68. Розп. №80 від 28 грудня 2007 р. "Про планування навчального  процесу при розробці навчальних планів"

 69. Розп. №68 від 6 листопада 2007 р. "Про введення в дію 'Порядку затвердження навчальних планів підготовки фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка' "

 70. Наказ №377-32 від 29 травня 2007 р. "Про внесення доповнень до наказу №266-32  від 18.04.2003 р. 'Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи' "

 71. Методичні рекомендації щодо робочих навчальних програм дисциплін при кредитно-модульній системі організації навчального процесу

 72. Розп. №27 від 22 травня 2007 р. "Про затвердження методичних  рекомендацій щодо змісту та оформлення навчальних програм дисциплін"

 73. Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 74. Розп. №16 від 23 березня 2007 р. "Про затвердження положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

 75. Положення про ректорські контрольні роботи

 76. Положення про оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу

 77. Розп. №41 від 31 жовтня 2006 року  "Про затвердження положення про оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу"

 78. Наказ "Про організацію проходження практики у Канівському природному заповіднику та на базі відпочинку "Мрія" (с. Плюти)"

 79. Розп. №35 від 12 жовтня 2006 р. "Про контроль за дотриманням графіка навчального процесу і розкладу занять"

 80. Наказ №416-32 від 14 червня 2006 р. "Про внесення доповнень до наказу №266-32  від 18.04.2003 р. 'Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи' "

 81. Розп. №18 від 24 травня 2006 р. "Про невідкладні заходи щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу"

 82. Положення про науково-методичний центр організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 83. Наказ №71-32 від 14 лютого 2006 р. "Про створення науково-методичного центру організації навчального процесу"

 84. Положення від 06.02.2004 "Про організацію навчального процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка"

 85. Наказ  №417-32 від 23 червня 2003 р. "Про внесення доповнень до наказу №266-32  від 18.04.2003 р. 'Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи' "

 86. Наказ №266-32 від 18 квітня 2003 р."Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи"