Система "БД Студент" призначена для автоматизації документообігу в навчально-методичному процесі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Система забезпечує занесення та збереження інформації про студентів, підготовку планів та заявок, проведення сесій з автоматичним формуванням звітів успішності, друк додатків до дипломів, а також надання статистичної інформації різного призначення. Система дозволяє організувати оперативну роботу персоналу навчально-методичного управління, деканатів та кафедр, факультетів та інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що забезпечує інфрмативність усіх ланок керівництва навчального закладу.

» зображення стартової сторінки
» зображення сторінки методиста факультету

Інформація про кожного студента міститься у спеціальній анкеті, яка складається з понад 50 полів для заповнення і є вичерпною. Переважна кількість полів заповнюється під час вступу осіб до вищого навчального закладу у системі “Абітурієнт”. Після зарахування на перший курс дані автоматично переносяться до системи “Студент”, де відповідальні особи вносять додаткову інформацію до анкети кожного студента та мають можливість її редагування.

» зображення анкети студента

Пошук даних про студентів у базі даних проводиться за різноманітними критеріями, що дозволяє отримати інформацію про певного студента або групу студентів.

» пошук даних про студента

Групові операції призначені для швидкого переміщення даних, наприклад, переводу студентів на наступний курс. Як і в процесі пошуку студентів, для виконання операції передбачена велика кількість різних критеріїв відбору.

» групові операції
» критерії заміни

В системі передбачено 4 основних типи користувачів:

 • методисти факультетів з доступ до всієї інформації факультету
 • методисти спеціальностей (фільтрація інформації за заданою спеціальністю)
 • методисти кафедр (фільтрація інформації лише рівня кафедри)
 • головні методисти навчального закладу та керівництво університету

Кожен з цих типів користувачів має доступ лише до необхідних йому функцій системи.

Система дозволяє формувати наступні документи:

 • навчальні плани
 • оперативні плани
 • заявки з електронною передачею сумарної заявки на відповідну кафедру
 • педнавантаження
 • робота зі складом студентів
 • робота з сесією та оцінками
 • призначення стипендії та експорт в електронному вигляді до бухгалтерії
 • статистичні звіти за результатами сесії
 • формування вихідних документів
 • друк додатків до дипломів на нормативних бланках

 

Дана система працює в Київському університеті на протязі 2,5 років і постійно вдосконалюється.