» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

» Наказ "Зміни розмірів іменних стипендій Вченої ради університету імені видатних діячів науки, техніки, культури"

» Наказ "Про розміри академічних та соціальних стипендій на 2 семестр 2004/2005 навчального року"

» Наказ № 651-32 від 10 листопада 2004 р. "Про питання стипендіального забезпечення"

» Наказ № 650-32 від 09 листопада 2004 р. "Про проведення ректорських контрольних робіт у 2004-2005 н.р."

» Наказ № 446-32 від 20 липня 2004 р. "Про призначення академічних та соціальних стипендій та їх розміри"

» Наказ № 122-32 від 26 лютого 2004 р. "Про підсумки ректорських контрольних робіт, проведених у 2003-2004 навчальному році "

» Наказ № 38-32 від 22 січня 2004 р. "Про порядок видачі документів про освіту з відзнакою спеціалістам та магістрам"

» Наказ № 09-32 від 11 січня 2004 р. "Про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2004/ 2005 навчального року"

» Наказ № 417-32 від 23 червня 2003 р. "Про внесення доповнень до наказу № 266-32 від 18.04.2003 'Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи' "

» Наказ № 266-32 від 18 квітня 2003 р. "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи"

» Наказ № 421-32 від 25 червня 2002 р. "Про порядок зарахування студентів на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями 'магістр' та 'спеціаліст' та видачі дипломів"

» Наказ № 429-32 від 9 липня 2001 р. "Про порядок зарахування студентів на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями 'магістр' та 'спеціаліст' "